fbpx

Bảng giá Gia hạn Chữ ký số NewCA

BẢNG GIÁ GIA HẠN

Gói dịch vụ 01 năm 02 năm 03 năm
Giá niêm yết 1.275.000đ 2.192.000đ 2.909.000đ
Thanh toán 800.000đ 1.000.000đ 1.100.000đ

Lưu ý: Trường hợp chữ ký số còn hạn sử dụng nhưng khách hàng muốn gia hạn trước sẽ được NewCA cộng bù thời gian còn hiệu lực của chữ ký số cũ sang chữ ký số mới theo công thức như sau:

Số tháng sử dụng còn lại (X) Số tháng được cộng bù
X ≤ 6 6 tháng
6 < X ≤ 12 12 tháng
12 < X ≤ 18 18 tháng
18 < X ≤ 24 24 tháng
Scroll to Top