Day: Tháng Tám 31, 2021

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số NewCA

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số NewCA Điều kiện môi trường: Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows XP SP3 trở lên. Máy tính đã được cắm chữ ký số. File cài đặt chứng thư số Token Manager Setup V4. Tải tại đây  Quy trình thực hiện: Bước 1: Cắm chữ ký số

Read More »
Newca-huong-dan-thuc-hien-reset-ma-pin-token-1

Hướng dẫn thực hiện reset mã pin token newca

Hướng dẫn thực hiện reset mã pin token newca Tổng quan: Khi người dùng sử dụng Token chứa chưng thư số NewCA để ký giao dịch điện tử, thiết bị sẽ yêu cầu nhập mã pin. Nếu người dùng nhập sai mã pin thì sẽ hiển thị thông báo “lỗi mã pin không đúng xin

Read More »
Scroll to Top

Đăng ký chữ ký số