BẢNG GIÁ GIA HẠN NEWCA

Gói dịch vụ01 năm02 năm03 năm
Giá niêm yết1.275.000đ2.192.000đ2.909.000đ
Thanh toán900.000đ1.100.000đ1.200.000đ

Lưu ý: Trường hợp chữ ký số còn hạn sử dụng nhưng khách hàng muốn gia hạn trước sẽ được NewCA cộng bù thời gian còn hiệu lực của chữ ký số cũ sang chữ ký số mới theo công thức như sau:

Số tháng sử dụng còn lại (X)Số tháng được cộng bù
X ≤ 66 tháng
6 < X ≤ 1212 tháng
12 < X ≤ 1818 tháng
18 < X ≤ 2424 tháng
Scroll to Top

Đăng ký chữ ký số